Inquiry
Form loading...
 • Telefon
 • E-poçta
 • Whatsapp
 • Wechat
  WeChatdno
 • 01/03
  dshutn
  Müdiriýet
  3
  gcs (2)
  Uly dizaýn inersenerleri
  15
  3 mpj-den soň
  Satuwdan soň
  20
  işgäri (2) hlm
  Işgär
  108
  654efa6i31

  Biz hakda

  Qingdao OULI Machine Co., Ltd.

  1997-nji ýyldan başlap, “Qingdao OULI Machine Co., Ltd.”, ajaýyp görnüşler we amatly transport bilen ingingdaonyň Günbatar kenar etrabynda ýerleşýär. Ösen tehnologiýa bilen, gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän häzirki zaman tehnologiýa esasly rezin we plastmassa enjamlaryny öndüriji.

  Ouli içerki we daşarky bazarlarda uly meşhurlyga eýe bolup, ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Hindistan, Russiýa, Günorta Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we Günorta Amerika ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport etdi. Bu kompaniýa, içerde we daşary ýurtlarda belli gözleg we dizaýn institutlary, uly teker kompaniýalary we rezin önüm öndürýän kompaniýalar bilen gowy işewür hyzmatdaşlyga eýe. Kompaniýanyň önümleri 3D wizual dizaýny, çalt modellemegi, meta-derňewi, simulirlenen hereketleri we päsgelçilik barlagyny kabul edýär. Ösüşden, önümçilikden we müşderi hyzmatyndan tutuş prosese gözegçilik ediň.

  has giňişleýin gör

  Gyzgyn önümler Bu möwsüm

  Kauçuk garyjy enjamlar: kauçuk ýuwujy, banberi mikser, çelek lifti, rezin garyjy degirmen, rezin bal kesiji

  Habarlar we maglumatlar

  Kompaniýanyň soňky habarlary kompaniýanyň güýjüni görkezýär